Betalings -Leverings betingelser

Accepten af enhver orden er en forudsætning, at køberen accepterer følgende vilkår og betingelser for salg.
Priser
Priserne er baseret på gældende offentliggjorte liste. De viste priser er med forbehold for ændringer uden forudgående varsel.
Ordrer er afhængige af tilgængelighed. SA-COimport vil ikke blive holdt ansvarlige for eventuelle sanktioner afholdt af deres kunder på grund af nogle produkter ikke bliver leveret eller leveret ikke til tiden.
Ansvar
Teste venligst egnetheden af dit produkt før brug, på et lille område eller prøveemne, som vi ikke kan acceptere noget ansvar for tab eller skade forårsaget af misbrug eller manglende egnethed af et bestemt produkt.

Return
Alle indkøbsordrer modtagne tages som bindende kontrakter mellem sælger og køber. I tilfælde af aflysning et afbestillingsgebyr vil gælde sammen med et gebyr rådighed, hvis det kræves. Værdien af disse gebyrer vil blive fastlagt af SA-CO import baseret på en række faktorer, som omfatter, men er ikke begrænset til købsordren værdi, omkostninger til bortskaffelse, udgifter til omkostninger regenerering, opbevaring og transport.
Produkter
SA-CO forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produkter, der er vist i vores katalog, bør vi overveje det hensigtsmæssigt. Produkterne er genstand for variation uden forudgående varsel pga Import & Manufacturing tolerancer
Leveringsbetingelser enes om, skal fortolkes i overensstemmelse med den afta